Artsy Rose - 3 Sizes

Bella Bleu Embroidery

$4.00 

Artsy Rose - 3 Sizes

fill stitches

ART, DST, EXP, HUS, JEF, PES, SEW, SHV, VIP, VP3, XXX

4x4: 3.93" x 3.49" ... 12450 Stitches
5x7: 5.57" x 4.95" ... 21691 Stitches
6x10: 6.67" x 5.93" ... 28606 Stitches